Categories:

Ceza Avukatı

Ceza avukatı tanımlaması konusunda nette açıklanan “ağır ceza avukatı tanımı”  şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi Türkiye’ de yasal anlamda avukatlık mesleğine yönelik bir branşlaşma söz konusu değildir. Mevzuatta ceza avukatı isminde bir avukatlık dalı tanımlandığına rastlanmamıştır. Ceza davalarına katılan avukatların ayrıca kendini “ceza avukatı” şeklinde bir rütbeyle tanımlaması da yasal değildir. Fakat halk arasında kullanılabilen bu tanımlamaya katılabilen avukatlar tecrübelerine bağlı olarak bu hizmeti başarılı bir şekilde verebilirler.

Bu bağlamda tanımlamak gerekirse, ceza avukatı kavramına girebilen avukatlar, hem kişi özgürlüğü hem de mağdur hakları açısından toplumun en hassas kategoride yer alabilecek problemleriyle ilgilenen kişilerdir. Aslen her avukat mesleğini icra edenlerin yaptığı gibi ceza avukatları da savunma işlemlerini layığıyla yerine getirmek için çalışır. Ancak ağır ceza avukatı kategorisinde olanların savunma işlemleri diğer branşlardakilere göre biraz farklıdır. Denilebilir ki, ceza avukatları doğrudan olarak kişi özgürlüğünü ana noktasına alır.

Uygulamada Ceza Avukatı Adında Ayrı Bir Avukatlık Dalı Var mıdır?

Ceza avukatlarının savunmalarındaki bu özellikli işlev sebebiyle, ceza avukatları sanık veya şüpheliyi savunurken müdafi ismiyle adlandırılır. Avukatlık mesleği tüm dünya üzerinde gittikçe branşlaşmaya giden bir meslek haline gelmiştir. Çoğu ülke, mesleki alanlarda uzmanlığın artmasını sağlamak adına ağır ceza avukatı isminde ayrı bir meslek branşı oluşturmayı teşvik ediyor ancak ülkemizde böyle bir teşvik söz konusu değildir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alanlara göre, avukatlar her tür davada müvekkillerini serbest bir şekilde savunma hakkına sahiptir. Bu sebeple Türkiye sınırları içinde avukatların branşlara ayrılması söz konusu değildir. Ceza davalarına giren, soruşturmalarda yer alarak şüpheli şahısları savunan, mağdur vekilliğinde bulunan, kısa anlamıyla ceza hukukuyla ilgili her türlü işlemi yerine getiren ve savunma görevini yerine getiren ceza avukatları yalnızca halk dilinde bu şekilde adlandırılır.

Mevzuatta Ağır Ceza Avukatı Var mıdır?

Mevzuat kapsamında “ceza avukatı” tanımlamasına denk düşecek ve dayanak oluşturacak bir düzenlemeye rastlamak mümkün değildir. Türkiye sınırları ve kanunları altında avukat olarak nitelendirilebilecek kişilerin her türlü davaya serbest bir şekilde girme yetkisi vardır. Ağır ceza mahkemelerine konu olan davalar, ceza hukuku alanının en önemli bölümünde yer aldığı için, uygulamada bu davalara giren avukatlara ceza avukatı denebilmektedir.

Günümüzde her meslekte olduğu gibi avukatlıkta da uzmanlaşmaya doğru gidilen yolda mevzuatta halk arasında bu adlandırmayı karşılayacak bir düzenlemeye gidilmemiştir. Bundan ötürü ceza avukatı terimi yalnızca halkın adliye pratiği içine doğan bir terim olmuştur. Aslen, ağır ceza avukatı olarak nitelendirilmiş avukatlar, mahkemelere konu olan her davada yer alabilirler.

Ceza Avukatları Duruşmalarda Sanık Yerine Beyanda Bulunabilir mi?

Avukatlar yalnızca sanık niteliğindeki kişilerin hukuki temsilcileridir. Söz konusu savunmanın yalnızca hukuki boyutuyla ilgili olarak müvekkillerini mahkeme nezdinde savunarak işlerini yaparlar. Ancak savunduğu söz konusu şahsın yerine geçerek yaşanan olayı anlatma yetkileri söz konusu değildir. Yargı önündeki şahıs, söz konusu yaşanan olayla ilgili bilgi ve görgüsünü kendisi ifade etmek zorundadır. Ceza mahkemesi, yaşanmış bir hadisenin mahkemede kanıtlar vasıtasıyla yeni baştan canlandırılması faaliyetini kapsar. Bundan yola çıkarak, yaşanmış bir hadisenin nasıl gerçekleştiğini ancak ve ancak o hadisenin şahitleri bilebilir.

Ceza Avukatı Aynı Davada En Fazla Kaç Kişiyi Birden Savunabilir?

Ceza avukatları aynı anda birden fazla kişinin davasını savunabilme yetkisine sahiptir. Bu konuda avukatların savunduğu kişilerin sayısının pek de önemi yoktur. Burada önemli olan savunulan kişiler arasında bir menfaat çelişkinin olup olmamasıdır. Avukatın bir kişi ile ilgili yaptığı savunma, savunduğu bir diğer kişinin savunma haklarına zarar vermemelidir.